Poľsko je na dosah ruky, ale Slováci túto krajinu poznajú len povrchné. Nedávno bola vydaná kniha „Poľsko a poľština pre Slovákov“ určená aj pre ľudí pohraničia, ktorí dobre rozumejú jazyku, ale nepoznajú severné Poľsko

Na prvý pohľad nie je nič jednoduchšie ako poľský jazyk a obyvatelia pohraničných oblastí si myslia, že o Poľsku vedia

Read more