Projekt Apelu Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie rozwoju SKA na linii nr 947 do Łęgu i na Dużej Obwodnicy Kolejowej Krakowa

Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod Obywatelskim projektem Uchwały – Apelu Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie rozwoju SKA na linii nr 947 do Łęgu i na Dużej Obwodnicy Kolejowej Krakowa. Pełna treść projektu Apelu jest dostępna poniżej w formie pliku pdf:

Projekt został zaakceptowany formalnie i merytorycznie przez Przewodniczącego Sejmiku pana prof. Jana Dudę, który oficjalnie zezwolił na zbiórkę podpisów. Można je zbierać na urzędowym formularzu, który można pobrać poniżej i wydrukować (koniecznie dwustronnie):

Podpis może złożyć każdy pełnoletni mieszkaniec Województwa Małopolskiego, posiadający w Małopolsce prawa wyborcze (czyli przypisany tu do rejestru wyborców). Tak że projekt mogą podpisać nie tylko Krakowianie, nie tylko mieszkańcy okolicznych gmin, ale również Krzeszowic, Tarnowa, Zakopanego, Nowego Targu itp.