Pole Mokotowskie na liście europejskiego dziedzictwa? Jest petycja w tej sprawie

Stowarzyszenie „Błonia Czyżyńskie” z Krakowa założyło internetową petycję do Komisji Europejskiej i Ministerstwa Kultury o wpisanie Pola Mokotowskiego i Lotniska Rakowice-Czyżyny na listę europejskiego dziedzictwa. Znak dziedzictwa europejskiego jest prestiżowym wyróżnieniem, nadawanym obiektom, które odegrały istotną rolę w kształtowaniu się tożsamości europejskiej. Kryteria te jak najbardziej spełniają dwa historyczne lotniska – mokotowskie i czyżyńskie, na których rodziło się europejskie lotnictwo. Przyznanie znaku dziedzictwa Polu Mokotowskiemu może być pierwszym krokiem do ubiegania się o środki na scalenie obu części parku, poprzez schowanie fragmentu Alei Niepodległości do tunelu. Podobny projekt realizuje obecnie Monachium, na mniejszą skalę takie rozwiązanie kilka lat temu zastosowano w Sopocie.
„Znak Dziedzictwa Europejskiego (ang. European Heritage Label; fr. Label du patrimoine européen) przyznawany jest przez Unię Europejską budynkom, dokumentom, muzeom, archiwom, zabytkom lub wydarzeniom, które są postrzegane jako istotne dla tożsamości europejskiej. Programem zarządza Komisja Europejska, a znak przyznawany jest obiektom materialnym i niematerialnym na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej. W Polsce Znak Dziedzictwa Europejskiego uzyskały m.in. Stocznia Gdańska oraz zabytki Lublina związane z Unią Lubelską. Uważamy, że równie wielką rolę dla europejskiej historii i tożsamości odegrały również dwa najstarsze polskie lotniska – Lotnisko Mokotowskie w Warszawie (rok powstania 1910) oraz Rakowice-Czyżyny w Krakowie (1912 rok). Były to zarazem jedne z pierwszych i najnowocześniejszych lotnisk w Europie – to właśnie na bezkresnych łąkach Pola Mokotowskiego oraz Błoń Rakowickich i Błoń Czyżyńskich rodziło się europejskie lotnictwo, które miało fundamentalne znaczenie dla uformowania się Zjednoczonej Europy, jaką znamy dziś. Nie byłoby tak zintegrowanego kontynentu, gdyby nie podróże lotnicze, które znacznie skróciły dystans między Europejczykami i umożliwiły wzajemne poznawanie się” – czytamy w petycji.

Co decyzja o przyznaniu znaku dziedzictwa mogłaby oznaczać dla Pola Mokotowskiego? Poza kwestiami czysto prestiżowymi, decyzja ta mogłaby pomóc w pozyskaniu zewnętrznych środków na rewitalizację tego zabytkowego parku, w tym zwłaszcza scalenia w jedną całość obu jego części, rozciętych obecnie ruchliwą arterią – Aleją Niepodległości. W ramach większego projektu mającego na celu przywrócenie historycznego charakteru tego miejsca, fragment Alei Niepodległości mógłby zostać schowany do tunelu, a odzyskana w ten sposób przestrzeń powiększyłaby i scaliła park. Taki projekt realizuje obecnie Monachium – Tunel Parkowy ma powstać w miejscu ruchliwej ulicy, rozcinającej Ogród Angielski (Englischer Garten) – największy park w mieście, o powierzchni ponad 300 ha. Na mniejszą skalę podobne rozwiązanie kilka lat temu zastosowano w Sopocie. Wcześniej aby dojść z popularnego „Monciaka” na molo, trzeba było przejść przez ruchliwą ulicę Grunwaldzką. Miasto schowało jednak fragment ulicy Grunwaldzkiej do tunelu, odzyskując w centrum miasta kawał wolnej przestrzeni, na której powstał reprezentacyjny plac miejski.

Petycja jest dostępna online, podpisać ją może każdy niezależnie od miejsca zamieszkania. Dotychczas podpisało ją już ponad tysiąc osób. Jeżeli chcesz do nich dołączyć i poprzeć tę inicjatywę, możesz to zrobić pod linkiem:

www.petycjeonline.com/znakdziedzictwa
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *