Ankieta na temat nowych wojewódzkich linii autobusowych użyteczności publicznej i rozwoju kolei aglomeracyjnej w Małopolsce

Celem ankiety jest poznanie opinii i propozycji Małopolan odnośnie potrzeb w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego (autobusowego i kolejowego) finansowanego przez samorząd wojewódzki.
Efektem ankiety będzie internetowa petycja, skierowana do Marszałka Województwa Małopolskiego. Epidemia koronawirusa pokazała, jak fatalne w skutkach było doprowadzenie do likwidacji publicznego transportu zbiorowego, czego nie zrobiła sąsiednia Słowacja i Czechy – tam lokalne linie autobusowe są finansowane przez samorząd Krajów Samorządowych, a więc odpowiednik naszych województw. Wskutek epidemii większość prywatnych busów z dnia na dzień przestała kursować, zostawiając Małopolan bez możliwości dojazdu do pracy, przychodni, apteki czy na pocztę. Odbudowa transportu zbiorowego na wzór słowacki i czeski, w tym również w ujęciu transgranicznym, powinna być jednym z najważniejszych wyzwań dla Zarządu Województwa.

UWAGA: Zgodnie z Ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, zadaniem własnym województwa jest uruchamianie i dotowanie linii autobusowych, które przebiegają przez co najmniej dwa sąsiadujące powiaty. Do zadań własnych województwa należy więc m. in. organizacja transportu autobusowego łączącego Kraków z powiatem ziemskim krakowskim czy z Powiatem Olkuskim. Województwo jest też zobowiązane do zapewnienia sprawnej sieci publicznego transportu zbiorowego w strefie transgranicznej, czyli pomiędzy przygranicznymi terenami Małopolski i Słowacji. Komunikacja w granicach jednego powiatu należy natomiast do zadań własnych starostwa powiatowego lub miasta na prawach powiatu (Kraków, Tarnów, Nowy Sącz). Kraków ze swoim zadań się wywiązuje – można mieć zastrzeżenia do krakowskiej komunikacji publicznej, ale cała gmina jest pokryta gęstą siecią linii autobusowych i tramwajowych. Samorząd szczebla wojewódzkiego dopiero niedawno przypomniał sobie o swoich podstawowych obowiązkach – pierwsze wojewódzkie linie autobusowe inne niż linie dowozowe do SKA powstały dopiero w tej kadencji samorządu, z inicjatywy wicemarszałka Łukasza Smółki i przy wsparciu z rządowego Funduszu Autobusowego. Niestety, pani skarbnik Urzędu Marszałkowskiego chce zlikwidować lub ograniczyć uruchomione rok temu połączenia, których i tak jest zdecydowanie za mało w stosunku do potrzeb. Nie możemy na to pozwolić – wariant minimum to zachowanie bez ograniczeń WSZYSTKICH linii uruchomionych przez wicemarszałka Smółkę w 2019 roku oraz sukcesywne tworzenie (również w czasach pandemii) nowych połączeń wojewódzkich i transgranicznych, aż do utworzenia pełnej sieci takiej jak u naszych słowackich sąsiadów.

Przejdź do wypełnienia ankiety